Dziwna wojna

Jak wszystkim doskonale wiadomo, II wojna światowa jest największą wojną światową w historii. Niemniej, jeżeli chodzi o szczegóły z nią związane, niektóre fakty mogą okazać się dla ludzi zaskakujące. Weźmy sobie za przykład dziwną wojnę. Ile osób zdaje sobie sprawę z tego, co należy przez nią rozumieć?

Dziwna wojna — czyli co?

Tak więc czas powiedzieć sobie na pytanie, czym była dziwna wojna. Wszystko zaczęło się 5 września 1939 roku. Właśnie wtedy Francuzi rozpoczęli ograniczoną ofensywę w Zagłębiu Saary. Co więcej, ta ograniczona ofensywa miała miejsce mimo przewagi liczebnej oraz materiałowej. Konkretnie trzeba powiedzieć, że Francuzi postanowili zatrzymać się przed umocnieniami Linii Zygfryda.
Tydzień później doszło do nieprzyjemnej sytuacji z perspektywy Polski, a mianowicie Francja razem z Wielką Brytanią postanowiły nie udzielać pomocy dla naszego kraju. Trzeba też dodać, że francuskie dywizje podjęły decyzje o wycofaniu się za umocnienia Linii Maginota. Taki stan miał miejsce do maja 1940 roku, czyli do końca dziwnej wojny, można więc powiedzieć, że mowa o wojnie, w przypadku której brakowało istotnych działań wojennych.

Inne części II wojny światowej

Na koniec wymieńmy sobie jeszcze inne części II wojny światowej: atak na Polskę (początek II wojny światowej), wojna zimowa, bitwa o Atlantyk, niemiecka inwazja skierowana w stronę Skandynawii, Kampania Francuska, Bitwa o Anglię, kampania Bałkańska, Niemiecka inwazja na Związek Radziecki, Ruch oporu, kampania apenińska, Front zachodni, Front wschodni oraz ogłoszenie kapitulacji przez Niemcy. Wszystkie wymienione części dotyczyły Europy (jak powinno być, wiadomo, II wojna światowa nie miała miejsca wyłącznie w Europie).