Postacie II wojny światowej

Podczas drugiej wojny światowej było bardzo wielu przywódców. W niniejszym tekście zostaną przywołane najważniejsze postacie, które w istotny sposób wpłynęły na wydarzenia podczas owego konfliktu.

Józef Beck to jeden z najlepszych i najwybitniejszych pomocników Józefa Piłsudskiego. Edward Śmigły-Rydz stał się Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych tuż po śmierci Piłsudskiego. Istnieli również przeciwnicy polityki Józefa tacy jak Władysław Sikorski. To on był także współtwórca organizacji mniejszościowych w Galicji. Warto wspomnieć o Władysławie Andersie, który to był dowódcą armii polskiej oraz Korpusu polskiego. Wszystkie te postacie powinny być kojarzone z wojną, przez którą śmierć poniosły setki tysięcy ludzi.