Konsekwencje II Wojny Światowej

Jeden z największych konfliktów zbrojnych mających miejsce na świecie to druga wojna światowa. Skutki tego konfliktu były fatalne.

Bezpośrednią śmierć poniosło około 150 tysięcy ludzi. Dodatkowo kilkadziesiąt tysięcy zostało poważnie zranionych. Zmieniono także granice państw europejskich, które funkcjonują do dnia dzisiejszego. Polacy odzyskali Pomorze wraz z Gdańskiem, o które tak długo walczono. USA zaczęło kontrolować miasta w strefie brytyjskiej. Przegrane Niemcy oraz Austria zostały podzielone natomiast na cztery strefy okupacyjne. Wszystko to sprawiło, że na świecie zapanował ład, który trwa do dnia dzisiejszego w niezmienionym stanie. Powstały również organizacje międzynarodowe broniące ładu na świecie.